Đóng

Chiến lược

Chiến lược

– Đầu tư 800MW bao gồm các nhà máy Quang Điện và Phong Điện dự kiến đặt tại Dak Lak, Ninh Thuận, Bình Thuận, Sóc Trăng, Cà Mau…, chúng tôi đã hình thành kế hoạch xây dựng và tập trung nguồn lực về nhân sự, chuyên môn, tài chính… cho việc phát triển các dự án, phù hợp với yêu cầu, tiêu chuẩn ngành cũng như các quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi đang tiến hành thực hiện kế hoạch tăng vốn pháp định với lộ trình là : 200 tỷ vào tháng 8/2016, 500 tỷ vào tháng 3/2017 và 1.000 tỷ vào tháng 12/2017;

– Thực hiện và đáp ứng đầy đủ quy định của các cơ quan quản lý nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trở thành công ty đại chúng vào tháng 11/2016, niêm yết trên sàn UPCOM vào tháng 3/2017, niêm yết trên sàn chứng khoán HNX/HSX vào tháng 3/2018;

– Để tăng cường năng lực thực hiện, triển khai các dự án trong tương lai gần, chúng tôi đang tiến hành các thủ tục sáp nhập một số công ty có kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực cơ-điện, công nghệ thông tin. Hoàn thiện thủ tục để sáp nhập Công ty TNHH Mạng Hoàn Cầu, Công ty TNHH Hệ Thống Điện Tinh Cầu, Công ty Kỹ thuật – Cơ Điện Lạnh Đại Nam Tiến;