Đóng

Định hướng

Định hướng

– Tiên phong trong nền công nghiệp năng lượng tái tạo tại Việt Nam với hiệu năng hoạt động và hiệu quả cao nhất để đạt tới mức độ tốt nhất trong việc phát điện và tiết kiệm điện;

– Hợp tác chặt chẽ với những đối tác đáng tin cậy và có uy tín trên toàn thế giới để đảm bảo sự thành công của dự án và để nâng cao chuỗi giá trị kinh tế trong nước;

– Quyết tâm đi đầu trong lĩnh vực công nghiệp và xã hội để đóng góp vào nỗ lực giải quyết vấn đề thiếu hụt năng lượng;

– Hợp tác với khách hàng và đối tác để tối đa hóa các giá trị gia tăng của các bên