Đóng

Tin tức

05/07/2016

Dự án Chuyển hóa carbon thấp trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng

Dự án Chuyển hóa carbon thấp trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng (LCEE) là một sáng kiến năm 2012 từ quan hệ hợp tác dài hạn giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đan Mạch về tăng trưởng xanh trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam.

Dự án hỗ trợ Chương trình Mục tiêu quốc gia về Sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả (VNEEP) và được thực hiện trên cơ sở đối tác giữa Bộ Khí hậu, Năng lượng và Tòa nhà Đan Mạch, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Xây dựng Việt Nam.

1.jpg.300.0

Văn phòng Tiết kiệm Năng lượng thuộc Bộ Công Thương là cơ quan đầu mối của Dự án.

Mục tiêu phát triển của dự án là đóng góp vào sự phát triển bền vững và quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp của Việt Nam thông qua tăng cường hiệu quả năng lượng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ và trong các công trình xây dựng.

Các hợp phần và hoạt động chính

Dự án LCEE hỗ trợ chương trình VNEEP nói chung, tập trung vào 2 hợp phần và các hoạt động chính gồm:

Hợp phần Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Hỗ trợ Bộ Công Thương thúc đẩy hiệu quả năng lượng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) thuộc 3 ngành sản xuất gạch, gốm và chế biến thực phẩm.

Một khoản ngân sách trị giá 35 triệu DKK, tương đương khoảng 6,5 triệu USD đã được dành riêng để xây dựng cơ chế tài chính bền vững, hỗ trợ các dự án hiệu quả năng lượng trong DNVVN của 3 ngành công nghiệp nói trên.

Hoạt động

1. Xây dựng chính sách/ kế hoạch hành động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong ít nhất 3 ngành.

2. Nâng cao nhận thức cho các DNVVN về tiềm năng tiết kiệm năng lượng, các giải pháp kỹ thuật, nguồn hỗ trợ kỹ thuật và nguồn tài chính trong ít nhất 3 ngành.

3. Nâng cao năng lực cung cấp các dịch vụ tiết kiệm năng lượng và tư vấn tài chính trong phạm vi ít nhất 3 ngành.

4. Hỗ trợ thực hiện các dự án hiệu quả năng lượng trong ngành sản xuất gạch, gốm sứ và chế biến thực phẩm.

5. Trình diễn các giải pháp hiệu quả năng lượng trong ngành chế biến thực phẩm

6. Xây dựng quan hệ hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Đan Mạch trong ngành chế biến thực phẩm.

Hợp phần Công trình Xây dựng Hỗ trợ Bộ Xây dựng thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả – QCVN 09:2013/BXD

Hoạt động

1. Biên soạn tài liệu tập huấn cho kỹ sư, kiến trúc sư

2. Tổ chức tập huấn cho đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư

3. Nâng cao năng lực của cácTrung tâm Tiết kiệm Năng lượng thuộc Đại học Kiến trúc Hà Nội và Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

4. Tư vấn các giải pháp thiết kế hiệuquả năng lượng cho 2 tòa nhà trình diễn

5. Theo dõi và đánh giá quá trình triển khai Quy chuẩn

6. Hỗ trợ Bộ Xây dựng cập nhật bản Quy chuẩn

7. Xây dựng quan hệ đối tác giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Khí hậu, Năng lượng và Tòa nhà Đan Mạch.

Nguồn LCEE