Đóng

Dự án

25/06/2019

Dự án Nhà máy điện mặt trời Phan Lâm

Ngày 25/6/2019, Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Nam Việt đã hoàn thành xây dựng Dự án nhà máy điện mặt trời Phan Lâm tại xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Với tổng công suất là 36.72 MWp.

Vào lúc 14h00 cùng ngày Dự án đã chính thức được đóng điện đi vào hoạt động, cung cấp điện năng hoà vào lưới điện quốc gia.

1 2 3 4 5 6

Ảnh: Thanh Thông (NVG)