Đóng

Giới thiệu

Giới thiệu

– Công ty chúng tôi được thành lập với mục đích nắm bắt cơ hội đặc biệt để chia sẻ với các nhà đầu tư tiềm năng trong việc phát triển các dự án năng lượng tái tạo nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng điện to lớn của Việt Nam; đặc biệt là Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam và nắm bắt tận dụng các cơ chế ưu đãi hỗ trợ phát triển các dự án điện sử dụng năng lượng tái tạo của Chính phủ, phù hợp khuynh hướng phát triển chung về năng lượng tái tạo của thế giới.

– Chúng tôi là một trong những công ty tiên phong của Việt Nam trong việc nghiên cứu – đầu tư – phát triển dự án cung cấp năng lượng tái tạo cho công chúng và hộ tiêu dùng trong nước;

– Các nhà đầu tư của Công ty là nền tảng của sự phát triển chung, phục vụ nhu cầu được dự đoán trước và mức độ sản sinh lợi nhuận tiềm năng trong lĩnh vực năng lượng tái tạo;