Đóng

Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

– Đầu tư và hợp tác đầu tư các dự án năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng mặt trời, năng lượng gió

– Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng các công trình năng lượng, các hệ thống cơ điện trong các dự án dân dụng và công nghiệp

– Vận hành, bảo dưỡng các nhà máy năng lượng