Đóng

Dự án

Dự án

Dự án tiêu biểu đã thực hiện:

  • Dự án ĐTXD trụ sở Bộ ngoại giao.
  • Dự án Nhà máy gỗ MDF Kiên Giang.
  • Dự án Bệnh viện Columbia Bình Dương.

Dự án đang thực hiện:

  • Dự án Nhà máy điện Mặt trời Phan Lâm 1 (36.72 MWp).
  • Dự án Nhà máy điện Mặt trời Phan Lâm 2 (49.00 MWp).
  • Dự án Nhà máy điện Mặt trời Bình An 1 (50.00 MWp).

Dự án chuẩn bị đầu tư:

  • Dự án Nhà máy điện Mặt trời Sóc Trăng 1 (50.00 MWp).
  • Dự án Nhà máy điện Mặt trời Sóc Trăng 2 (30.00 MWp).
  • Dự án Nhà máy điện Mặt trời Lộc Tấn (150.00 MWp).